Tower Crane تاور کرین پتن
تاور کرین 6 تن

تاور کرین 6 تن

لیست تاور کرین های 6 تن

توضیحات:
نماد PV بیانگر توان نامی تاور کرین می باشد ولی در عمل با توجه به شرایط پروژه های ساختمانی کافی نیست.معیار سنجش ولتاژ برق 3 فاز 380 ولت است.
تاور کرین T شکل : تاور کرین های کله قندی دار و فلت تاپ (تاپ فلت)
تاور کرین L شکل : تاور کرین های خود مونتاژ
به دلیل سهولت در دریافت کاتالوگ دستگاه های تاور کرين حجم فایل ها تا حد امکان کاهش یافته است.در صورت نیاز به کاتالوگ با کیفیت بالاتر درخواست خود را از طریق ایمیل سایت مطرح فرمایید.

برای دریافت مشخصات فنی تاور کرین (کاتالوگ) بر روی مدل دستگاه (آیکون کاتالوگ تاور کرین) کلیک کنید.

لیست تاور کرین های T شکل 6 تن

مدل دستگاه
(دریافت کاتالوگ)
طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت توضیحات قیمت
Potain 428 BZکاتالوگ تاور کرین 36 متر 35 متر - 6 تن 1.1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp - - -
Potain 429 N-CZکاتالوگ تاور کرین 39 متر 35 متر - 6 تن 1 تن PV:45KVA(68.5Amp)-90Amp-120Amp - - -
Potain 643 Aکاتالوگ تاور کرین 30 متر 41.8 متر - 6 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp - - -
Potain 643 Bکاتالوگ تاور کرین 36 متر 41.8 متر - 6 تن 1.25 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp - - -
Potain 643 Cکاتالوگ تاور کرین 39 متر 44 متر - 6 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp - - -
Potain 643 Jکاتالوگ تاور کرین 42 متر 44 متر - 6 تن 1.6 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Potain 707 D2کاتالوگ تاور کرین 36 متر 39.5 متر - 6 تن 1 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain MC 78کاتالوگ تاور کرین 50 متر 43 متر - 5 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp - - -
Potain MC 85کاتالوگ تاور کرین 48 متر 40.3 متر - 5 تن 1.4 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp - - -
Potain MC 85 Aکاتالوگ تاور کرین 50 متر 40.3 متر - 5 تن 1.2 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp - - -
Potain MC 85 Bکاتالوگ تاور کرین 50 متر 40.3 متر - 5 تن 1.3 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp - - -
Potain MCI 85 Aکاتالوگ تاور کرین 50 متر 35.7 متر - 5 تن 1.3 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Potain MC 115 Bکاتالوگ تاور کرین 55 متر 41.9 متر - 6 تن 1.6 تن PV:65KVA(94Amp)-120Amp-150Amp - - -
Potain MCT 78کاتالوگ تاور کرین 51 متر 50 متر - 5 تن 1.05 تن PV:28KVA(42.5Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain MCT 88کاتالوگ تاور کرین 52 متر 39.4 متر - 5 تن 1.15 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp - - -
Potain MD 90کاتالوگ تاور کرین 50 متر 54.7 متر - 6 تن 1.5 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain MD 95 Aکاتالوگ تاور کرین 52.5 متر 57.5 متر - 6 تن 1.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain MD 95 Bکاتالوگ تاور کرین 52.5 متر 57.5 متر - 6 تن 1.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain MD 120 Aکاتالوگ تاور کرین 55 متر 56.5 متر - 6 تن 1.4 تن PV:65KVA(94Amp)-120Amp-150Amp - - -
Potain MD 125 Aکاتالوگ تاور کرین 57.5 متر 58.1 متر - 6 تن 1.4 تن PV:65KVA(94Amp)-120Amp-150Amp - - -
Potain MD 125 Bکاتالوگ تاور کرین 57.5 متر 58.1 متر - 6 تن 1.4 تن PV:65KVA(94Amp)-120Amp-150Amp - - -
Potain MD 150 G6کاتالوگ تاور کرین 55 متر 56.5 متر - 6 تن 1.7 تن PV:65KVA(94Amp)-120Amp-150Amp - - -
Potain MDT 98کاتالوگ تاور کرین 55 متر 51.3 متر - 6 تن 1.2 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain MDT 128کاتالوگ تاور کرین 55 متر 51.3 متر - 6 تن 1.6 تن PV:67KVA(102Amp)-120Amp-150Amp - - -
Liebherr 50 EC-Bکاتالوگ تاور کرین 40 متر 43.5 متر - 5 تن 0.85 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp - - -
Liebherr 60.1 HCکاتالوگ تاور کرین 40 متر 39.4 متر - 6 تن 1.5 تن - - - -
Liebherr 63 ECکاتالوگ تاور کرین 42 متر 41 متر - 5.6 تن 1.25 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Liebherr 63 EC-Bکاتالوگ تاور کرین 45 متر 45.4 متر - 5 تن 0.85 تن PV:29KVA(44.5Amp)-60Amp-80Amp - - -
Liebherr 63 HCکاتالوگ تاور کرین 45 متر 38.3 متر - 5.6 تن 1.1 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Liebherr 63 HC-120کاتالوگ تاور کرین 45 متر 52.2 متر - 5.6 تن 1.1 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Liebherr 63 HC-256کاتالوگ تاور کرین 45 متر 62.7 متر - 5.6 تن 1.1 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Liebherr 63 LCکاتالوگ تاور کرین 45 متر 37 متر - 5 تن 0.85 تن PV:31KVA(47.5Amp)-70Amp-90Amp - - -
Liebherr 70 HCکاتالوگ تاور کرین 45 متر 38.2 متر - 5.6 تن 1.2 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Liebherr 70 HC-88کاتالوگ تاور کرین 45 متر 47.2 متر - 5.6 تن 1.2 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Liebherr 70 HC-132کاتالوگ تاور کرین 45 متر 52.2 متر - 5.6 تن 1.2 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Liebherr 70 HC-290کاتالوگ تاور کرین 45 متر 62.7 متر - 5.6 تن 1.2 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Liebherr 70 ECکاتالوگ تاور کرین 42 متر 41 متر - 5.6 تن 1.35 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Liebherr 71 ECکاتالوگ تاور کرین 45 متر 52.5 متر - 5.6 تن 1.3 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Liebherr 71 EC-B5کاتالوگ تاور کرین 50 متر 45.4 متر - 5 تن 0.85 تن PV:29KVA(44.5Amp)-60Amp-80Amp - - -
Liebherr 71 EC-B5 FRکاتالوگ تاور کرین 50 متر 45.4 تن - 5 تن 1 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp - - -
Liebherr 78 ECکاتالوگ تاور کرین 45 متر 56.6 متر - 5.6 تن 1.4 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Liebherr 80 EC-B6کاتالوگ تاور کرین 45 متر 72.8 متر - 6 تن 1.5 تن PV:52KVA(79Amp)-100Amp-130Amp - - -
Liebherr 80 ELکاتالوگ تاور کرین 47.5 متر 52.2 متر - 6 تن 1.05 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Liebherr 80 EL6کاتالوگ تاور کرین 47.5 متر 49.9 متر - 6 تن 1.05 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Liebherr 80 HCکاتالوگ تاور کرین 45 متر 68.8 متر - 6 تن 1.7 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Liebherr 80 HC-120کاتالوگ تاور کرین 45 متر 51.9 متر - 6 تن 1.7 تن PV:60KVA(91.5Amp)-120Amp-150Amp - - -
Liebherr 80 HC-185کاتالوگ تاور کرین 45 متر 58.16 متر - 6 تن 1.7 تن PV:71KVA(108Amp)-130Amp-150Amp - - -
Liebherr 80 HC-255کاتالوگ تاور کرین 45 متر 68.82 متر - 6 تن 1.7 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Liebherr 80 HC-256کاتالوگ تاور کرین 45 متر 68.82 متر - 6 تن 1.7 تن PV:71KVA(108Amp)-130Amp-150Amp - - -
Liebherr 80 LCکاتالوگ تاور کرین 45 متر 52.7 متر - 6 تن 1.4 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Liebherr 88 HC-132کاتالوگ تاور کرین 45 متر 51.9 متر - 6 تن 1.9 تن PV:61KVA(93Amp)-120Amp-150Amp - - -
Liebherr 88 HC-200کاتالوگ تاور کرین 45 متر 58.16 متر - 6 تن 1.9 تن PV:71KVA(108Amp)-130Amp-150Amp - - -
Liebherr 88 HC-290کاتالوگ تاور کرین 45 متر 68.82 متر - 6 تن 1.9 تن PV:71KVA(108Amp)-130Amp-150Amp - - -
Liebherr 88.5 HCکاتالوگ تاور کرین 50 متر 45.1 متر - 6 تن 1.5 تن PV:61KVA(93Amp)-120Amp-150Amp - - -
Liebherr 90 ECکاتالوگ تاور کرین 50 متر 59.6 متر - 6 تن 1.35 تن PV:42KVA(64Amp)-80Amp-110Amp - - -
Liebherr 90 EC-80کاتالوگ تاور کرین 50 متر 35.7 تن - 6 تن 1.35 تن PV:48KVA(73Amp)-90Amp-110Amp - - -
Liebherr 90 EC-120کاتالوگ تاور کرین 50 متر 45.7 تن - 6 تن 1.35 تن PV:48KVA(73Amp)-90Amp-110Amp - - -
Liebherr 90 EC-B6کاتالوگ تاور کرین 50 متر 51.2 متر - 6 تن 1.35 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp - - -
Liebherr 90 EC-B6 FRکاتالوگ تاور کرین 50 متر 51.2 متر - 6 تن 1.4 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp - - -
Liebherr 90 LDکاتالوگ تاور کرین 50 متر 41.9 متر - 6 تن 1.1 تن PV:39KVA(59.5Amp)-80Amp-110Amp - - -
Liebherr 91 ECکاتالوگ تاور کرین 50 متر 52.5 متر - 6 تن 1.5 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Liebherr 98 ECکاتالوگ تاور کرین 50متر 50 متر - 6 تن 1.45 تن PV:42KVA(64Amp)-80Amp-110Amp - - -
Liebherr 98 EC-132کاتالوگ تاور کرین 50 متر 47.5 متر - 6 تن 1.45 تن PV:48KVA(73Amp)-90Amp-110Amp - - -
Liebherr 99 ECکاتالوگ تاور کرین 50 متر 56.6 متر - 6 تن 1.6 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Liebherr 100 ELکاتالوگ تاور کرین 52.5 متر 59.4 متر - 6 تن 1.25 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Liebherr 100 HC-Tکاتالوگ تاور کرین 50 متر 48.5 متر - 6 تن 1.8 تن - - - -
Liebherr 100 LCکاتالوگ تاور کرین 50 متر 52.7 متر - 6 تن 1.4 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Liebherr 110 EC-B6کاتالوگ تاور کرین 55 متر 48.6 متر - 6 تن 1.4 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp - - -
Liebherr 110 EC-B6 FRکاتالوگ تاور کرین 55 متر 53.6 متر - 6 تن 1.35 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp - - -
Liebherr 110 EL6 FRکاتالوگ تاور کرین 55 متر 66.9 متر - 6 تن 1.4 تن PV:42KVA(64Amp)-80Amp-110Amp - - -
Liebherr 130 EC-B6کاتالوگ تاور کرین 60 متر 63.4 متر - 6 تن 1.35 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp - - -
Liebherr 132 EC-HM6کاتالوگ تاور کرین 60 متر 66 متر - 6 تن 1.2 تن PV:47KVA(71.5Amp)-90Amp-110Amp - - -
Liebherr 140 EC-H6کاتالوگ تاور کرین 60 متر 68 متر - 6 تن 1.6 تن PV:59KVA(90Amp)-110Amp-130Amp - - -
Liebherr 150 EC-B6 Litronicکاتالوگ تاور کرین 60 متر 64.1 متر - 6 تن 1.8 تن PV:42KVA(64Amp)-80Amp-110Amp - - -
Liebherr 154 EC-H6کاتالوگ تاور کرین 60 متر 72.1 متر - 6 تن 1.65 تن PV:52KVA(79Amp)-100Amp-130Amp - - -
Liebherr 154 EC-HM6 FRکاتالوگ تاور کرین 60 متر 68 متر - 6 تن 1.8 تن PV:47KVA(71.5Amp)-90Amp-110Amp - - -
Liebherr 160 EC-B6کاتالوگ تاور کرین 60 متر 62.9 متر - 6 تن 1.8 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Liebherr 300 HC-Tکاتالوگ تاور کرین 60 متر 53.3 متر - 6 تن 4.5 تن PV:108KVA(164.5Amp)-180Amp-200Amp - - -
Comansa 5LC3510-5tکاتالوگ تاور کرین 35 متر 35 متر - 5 تن 0.9 تن - - - -
Comansa 5LC4010-5tکاتالوگ تاور کرین 40 متر 40 متر - 5 تن 0.9 تن - - - -
Comansa 5LC4510-5tکاتالوگ تاور کرین 45 متر 45 متر - 5 تن 0.9 تن - - - -
Comansa 5LC5010-5tکاتالوگ تاور کرین 50 متر 50 متر - 5 تن 0.9 تن - - - -
Comansa 10 LC 90کاتالوگ تاور کرین 55 متر 55 متر - 6 تن 1.2 تن - - - -
Comansa 11 LC 90-5tکاتالوگ تاور کرین 52.5 متر 52.5 متر - 5 تن 1.2 تن - - - -
Comansa 11 LC 90-6tکاتالوگ تاور کرین 52.5 متر 52.5 متر - 6 تن 1.2 تن - - - -
Comansa 11 LC 132-5tکاتالوگ تاور کرین 60 متر 60 متر - 5 تن 1.2 تن - - - -
Comansa 11 LC 132-6tکاتالوگ تاور کرین 60 متر 60 متر - 6 تن 1.2 تن - - - -
Comansa LC 5211کاتالوگ تاور کرین 52.5 متر 52.5 متر - 5 تن 1 تن - - - -

 

برای دریافت مشخصات فنی تاور کرین (کاتالوگ) بر روی مدل دستگاه (آیکون کاتالوگ تاور کرین) کلیک کنید.

لیست تاور کرین های L شکل 6 تن

مدل دستگاه
(دریافت کاتالوگ)
طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت توضیحات قیمت
Potain 236 Eکاتالوگ تاور کرین 40 متر 33 متر - 6 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Potain 242 Aکاتالوگ تاور کرین 30 متر 28 متر - 6 تن 2.2 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Potain 243 Bکاتالوگ تاور کرین 36 متر 32.5 متر - 6 تن 1.5 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Potain GTMR 335 Aکاتالوگ تاور کرین 35 متر 32.8 متر - 6 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Potain GTMR 340 Aکاتالوگ تاور کرین 40 متر 32.8 متر - 6 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Potain GTMR 340 Bکاتالوگ تاور کرین 40 متر 32.8 متر - 6 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Potain GTMR 346 Aکاتالوگ تاور کرین 45 متر 30.5 متر - 5 تن 1 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain GTMR 346 Bکاتالوگ تاور کرین 45 متر 30.5 متر - 6 تن 1 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain GTMR 350 Aکاتالوگ تاور کرین 40 متر 32.8 متر - 6 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Potain GTMR 350 Bکاتالوگ تاور کرین 43 متر 32.8 متر - 6 تن 0.85 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Potain GTMR 356 Aکاتالوگ تاور کرین 45 متر 32.8 متر - 6 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Potain HDT 70کاتالوگ تاور کرین 45 متر 32.2 متر - 6 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp - - -
Potain HDT 70 Aکاتالوگ تاور کرین 45 متر 34.2 متر - 6 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp - - -
Potain HDT 80کاتالوگ تاور کرین 45 متر 34.2 متر - 6 تن 1.25 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp - - -
Potain IGOT 85کاتالوگ تاور کرین 45 متر 35 متر - 6 تن 1.25 تن PV:31KVA(47.5Amp)-70Amp-90Amp - - -
Potain IGOT 85 Aکاتالوگ تاور کرین 45 متر 38 متر - 6 تن 1.25 تن PV:31KVA(47.5Amp)-70Amp-90Amp - - -
Liebherr 60 Kکاتالوگ تاور کرین 40 متر 32 متر - 5 تن 1.1 تن PV:43KVA(65.5Amp)-90Amp-110Amp - - -
Liebherr 60 KRکاتالوگ تاور کرین 40 متر 27.2 متر - 5 تن 1.1 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp - - -
Liebherr 63 Kکاتالوگ تاور کرین 43 متر 32.7 متر - 6 تن 1.1 تن PV:28KVA(42.5Amp)-60Amp-80Amp - - -
Liebherr 66 Kکاتالوگ تاور کرین 40 متر 32 متر - 5 تن 1.2 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp - - -
Liebherr 66 KRکاتالوگ تاور کرین 40 متر 27.2 متر - 5 تن 1.2 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp - - -
Liebherr 68 Kکاتالوگ تاور کرین 43 متر 32.7 متر - 6 تن 1.175 تن PV:28KVA(42.5Amp)-60Amp-80Amp - - -
Liebherr 70 Kکاتالوگ تاور کرین 42.5 متر 32 متر - 6 تن 1 تن PV:38KVA(58Amp)-80Amp-110Amp - - -
Liebherr 71 Kکاتالوگ تاور کرین 45 متر 35.1 متر - 6 تن 1.1 تن PV:21KVA(32Amp)-50Amp-70Amp - - -
Liebherr 81 KRکاتالوگ تاور کرین 45 متر 36.9 متر - 6 تن 1.4 تن PV:32KVA(49Amp)-70Amp-90Amp - - -
Liebherr MK 40کاتالوگ تاور کرین 27 متر 17.7 متر - 6 تن 1.35 تن PV:24KVA(36.5Amp)-60Amp-80Amp - - -
Liebherr MK 45کاتالوگ تاور کرین 27 متر 17.7 متر - 6 تن 1.5 تن PV:24KVA(36.5Amp)-60Amp-80Amp - - -

 

برای دریافت مشخصات فنی تاور کرین (کاتالوگ) بر روی مدل دستگاه (آیکون کاتالوگ تاور کرین) کلیک کنید.

لیست تاور کرین های TopKit ظرفیت 6 تن

مدل دستگاه
(دریافت کاتالوگ)
طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت توضیحات قیمت
Potain F15/15Cکاتالوگ تاور کرین 50 متر 50.8 متر - 6 تن 1.5 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
کاتالوگ تاور کرین

ارتباط باما

دفتر تهران: خیابان پاسداران-خیابان شهید کلاهدوز(دولت)-بین چهارراه قنات و کاوه-روبروی خیابان شهید مطهری-شماره 276-واحد 1   تلفن:22766747-021   نمابر:22766748-021
نمایشگاه و انبار تاور کرین سلفچگان:  کیلومتر 45 جاده قم,دلیجان- منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
دفتر مرکزی و کارخانه اصفهان: منطقه صنعتی دولت آباد-فرعی اول(جامی 2)-پلاک 31
تلفکس : 6-95024603-031 , 45836808-031           همراه : 4603 311  0913 

آمار بازدید

تاریخ امروز: سه شنبه 29 خرداد 1403
کاربران جاری : 31 نفر
بازدید امروز : 35
بازدید دیروز : 557
مجموع بازدیدها : 2303752