Tower Crane تاور کرین پتن
تاور کرین 8 تن

تاور کرین 8 تن

لیست تاور کرین های 8 تن

توضیحات:
نماد PV بیانگر توان نامی تاور کرین می باشد ولی در عمل با توجه به شرایط پروژه های ساختمانی کافی نیست.معیار سنجش ولتاژ برق 3 فاز 380 ولت است.
تاور کرین T شکل : تاور کرین های کله قندی دار و فلت تاپ (تاپ فلت)
تاور کرین L شکل : تاور کرین های خود مونتاژ
به دلیل سهولت در دریافت کاتالوگ دستگاه های تاور کرين حجم فایل ها تا حد امکان کاهش یافته است.در صورت نیاز به کاتالوگ با کیفیت بالاتر درخواست خود را از طریق ایمیل سایت مطرح فرمایید.

برای دریافت مشخصات فنی تاور کرین (کاتالوگ) بر روی مدل دستگاه (آیکون کاتالوگ تاور کرین) کلیک کنید.

لیست تاور کرین های T شکل 8 تن

مدل دستگاه
(دریافت کاتالوگ)
طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت توضیحات قیمت
*Potain 645 Aکاتالوگ تاور کرین 36 متر 41.8 متر - 8 تن 1.5 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - تاور کرین 645A در طول بازوی 39 متری حداکثر تناژ 5 تن است. -
*Potain 645 B DMکاتالوگ تاور کرین 36 متر 41.8 متر - 8 تن 1.8 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - تاور کرین 645B در طول بازوی 39 متری حداکثر تناژ 6 تن است. -
*Potain 645 C DMکاتالوگ تاور کرین 36 متر 41.8 متر - 8 تن 1.8 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - تاور کرین 645C در طول بازوی 39 متری حداکثر تناژ 6 تن است. -
Potain 645 Eکاتالوگ تاور کرین 42 متر 44.5 متر - 8 تن 1.45 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain 646 D DMکاتالوگ تاور کرین 39 متر 44 متر - 8 تن 1.8 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain 646 Gکاتالوگ تاور کرین 42 متر 44 متر - 8 تن 1.5 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain 646 Hکاتالوگ تاور کرین 45 متر 44 متر - 8 تن 1.6 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain 647 D DMکاتالوگ تاور کرین 39 متر 51 متر - 8 تن 1.35 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain 647 Gکاتالوگ تاور کرین 42 متر 51 متر - 8 تن 1.5 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain 744 Bکاتالوگ تاور کرین 45 متر 43.4 متر - 8 تن 2.2 تن PV:60KVA(91.5Amp)-120Amp-150Amp - - -
Potain 744 CS-8Tکاتالوگ تاور کرین 45 متر 43.4 متر - 8 تن 2.35 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain MC 175 Bکاتالوگ تاور کرین 60 متر 44.9 متر - 8 تن 1.4 تن PV:70KVA(106.5Amp)-130Amp-150Amp - - -
Potain MCT 178کاتالوگ تاور کرین 60 متر 63.7 متر - 8 تن 1.5 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Potain MD 170کاتالوگ تاور کرین 55 متر 67.6 متر - 8 تن 1.8 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain MD 175 Aکاتالوگ تاور کرین 60 متر 67.6 متر - 8 تن 1.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain MD 175 Bکاتالوگ تاور کرین 60 متر 67.6 متر - 8 تن 1.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Liebherr 90.1 HC & 90.2 HCکاتالوگ تاور کرین 45 متر 46 متر - 8 تن 1.55 تن - - - -
Liebherr 112 EC-B8کاتالوگ تاور کرین 50 متر 68.5 متر - 8 تن 1.9 تن PV:68KVA(103.5Amp)-130Amp-150Amp - - -
Liebherr 112 EC-Hکاتالوگ تاور کرین 55 متر 68 متر - 8 تن 1.55 تن PV:68KVA(103.5Amp)-130Amp-150Amp - - -
Liebherr 112 EC-H8 Litronicکاتالوگ تاور کرین 55 متر 68 متر - 8 تن 1.85 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Liebherr 120 HCکاتالوگ تاور کرین 50 متر 46.9 متر - 8 تن 2 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp - - -
Liebherr 120 HC-185کاتالوگ تاور کرین 50 متر 58.19 متر - 8 تن 2 تن PV:83KVA(126.5Amp)-150Amp-180Amp - - -
Liebherr 120 HC-255کاتالوگ تاور کرین 50 متر 68.82 متر - 8 تن 2 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Liebherr 120 HC-256کاتالوگ تاور کرین 50 متر 68.82 متر - 8 تن 2 تن PV:83KVA(126.5Amp)-150Amp-180Amp - - -
Liebherr 130 HCکاتالوگ تاور کرین 50 متر 53.6 متر - 8 تن 1.9 تن PV:106KVA(161.5Amp)-180Amp-200Amp - - -
Liebherr 130 EC-B8کاتالوگ تاور کرین 60 متر 63.4 متر - 8 تن 1.3 تن PV:47KVA(71.5Amp)-90Amp-110Amp - - -
Liebherr 132 HCکاتالوگ تاور کرین 50 متر 66 متر - 8 تن 2.2 تن PV:98KVA(150Amp)-170Amp-200Amp - - -
Liebherr 132 HC-200کاتالوگ تاور کرین 50 متر 58.16 متر - 8 تن 2.2 تن PV:83KVA(126.5Amp)-150Amp-180Amp - - -
Liebherr 132HC-290کاتالوگ تاور کرین 50 متر 68.82 متر - 8 تن 2.2 تن PV:83KVA(126.5Amp)-150Amp-180Amp - - -
Liebherr 132.5 HCکاتالوگ تاور کرین 50 متر 47.5 متر - 8 تن 2.2 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp - - -
Liebherr 132 EC-H8 Litronicکاتالوگ تاور کرین 55 متر 72.1 متر - 8 تن 1.85 تن PV:68KVA(103.5Amp)-130Amp-150Amp - - -
Liebherr 140 HCکاتالوگ تاور کرین 55 متر 46.9 متر - 8 تن 1.7 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp - - -
Liebherr 140 HC-185کاتالوگ تاور کرین 55 متر 54 متر - 8 تن 1.7تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp - - -
Liebherr 154 HCکاتالوگ تاور کرین 55 متر 54.4 متر - 8 تن 1.85 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp - - -
Liebherr 154 HC-200کاتالوگ تاور کرین 55 متر 66.4 متر - 8 تن 1.85 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp - - -
Liebherr 154.5 HCکاتالوگ تاور کرین 55 متر 47.5 متر - 8 تن 1.85 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp - - -
Liebherr 160 EC-B8 Litronicکاتالوگ تاور کرین 60 متر 52.3 متر - 8 تن 1.85 تن PV:61KVA(93Amp)-120Amp-150Amp - - -
Liebherr 224 EC-H8کاتالوگ تاور کرین 65 متر 66.9 متر - 8 تن 3.15 تن PV:45KVA(68.5Amp)-90Amp-120Amp - - -
Liebherr 280 EC-H8کاتالوگ تاور کرین 75 متر 72.9 متر - 8 تن 3.1 تن PV:56KVA(85.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Comansa 10LC110کاتالوگ تاور کرین 54 متر 54 متر - 8 تن 1.25 تن - - - -
Comansa 10LC130کاتالوگ تاور کرین 54 متر 54 متر - 8 تن 1.45 تن - - - -
Comansa 10LC140کاتالوگ تاور کرین 60 متر 60 متر - 8 تن 1.85 تن - - - -
Comansa 11LC150کاتالوگ تاور کرین 60 متر 60 متر - 8 تن 1.7 تن - - - -
Comansa 11LC160کاتالوگ تاور کرین 65 متر 65 متر - 8 تن 1.4 تن - - - -
Comansa 16LC185-8tکاتالوگ تاور کرین 65 متر 65 متر - 8 تن 1.95 تن - - - -

 

برای دریافت مشخصات فنی تاور کرین (کاتالوگ) بر روی مدل دستگاه (آیکون کاتالوگ تاور کرین) کلیک کنید.

لیست تاورکرین های L شکل 8 تن

مدل دستگاه
(دریافت کاتالوگ)
طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت توضیحات قیمت
Potain GMR 246 Bکاتالوگ تاور کرین 35 متر 32.5 متر - 8 تن 2 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Potain GMR 260 Bکاتالوگ تاور کرین 30 متر 29.3 متر - 8 تن 3 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp - - -
Potain GMR 262 Aکاتالوگ تاور کرین 30 متر 29.3 متر - 8 تن 3.5 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp - - -
Potain GTMR 360 Aکاتالوگ تاور کرین 40 متر 32.8 متر - 8 تن 1.5 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain GTMR 360 Bکاتالوگ تاور کرین 45 متر 32.8 متر - 8 تن 1 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain GTMR 366 Aکاتالوگ تاور کرین 45 متر 32.8 متر - 8 تن 1.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain GTMR 380 Bکاتالوگ تاور کرین 40 متر 32.8 متر - 8 تن 2.25 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain GTMR 380 Cکاتالوگ تاور کرین 45 متر 32.8 متر - 8 تن 1.5 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain IGO-T 130کاتالوگ تاور کرین 50 متر 37.3 متر - 8 تن 1.4 تن PV:20KVA(30.5Amp)-50Amp-80Amp - - -
Liebherr 80 Kکاتالوگ تاور کرین 45 متر 36.8 متر - 7 تن 1.1 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Liebherr 85 Kکاتالوگ تاور کرین 45 متر 36.8 متر - 7 تن 1.2 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Liebherr 85 KRکاتالوگ تاور کرین 45 متر 33.7 متر - 7 تن 1.2 تن - - - -
Liebherr 88 Kکاتالوگ تاور کرین 45 متر 32 متر - 8 تن 1.5 تن PV:48KVA(73Amp)-90Amp-110Amp - - -
Liebherr 102 Kکاتالوگ تاور کرین 50 متر 33.8 متر - 8 تن 1 تن PV:52KVA(79Amp)-100Amp-130Amp - - -
*Liebherr 105 Kکاتالوگ تاور کرین 45 متر 29.6 متر - 8 تن 1.2 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Liebherr 112 Kکاتالوگ تاور کرین 50 متر 33.8 متر - 8 تن 1.07 تن PV:52KVA(79Amp)-100Amp-130Amp - - -
Liebherr 120 Kکاتالوگ تاور کرین 50 متر 33.8 متر - 8 تن 1.25 تن PV:53KVA(80.5Amp)-100Amp-130Amp - - -
Liebherr 120 KR1کاتالوگ تاور کرین 50 متر 35.6 متر - 8 تن 1.25 تن PV:32KVA(49Amp)-70Amp-90Amp - - -
Liebherr MK 52کاتالوگ تاور کرین 27 متر 31.8 متر - 8 تن 1.6 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp - - -
Liebherr MK 63کاتالوگ تاور کرین 36 متر 25 متر - 8 تن 1.8 تن PV:37KVA(56.5Amp)-80Amp-100Amp - - -
Liebherr MK 80کاتالوگ تاور کرین 42 متر 28 متر - 8 تن 1.7 تن PV:37KVA(56.5Amp)-80Amp-100Amp - - -
Liebherr MK 88کاتالوگ تاور کرین 45 متر 30.2 متر - 8 تن 2.05 تن PV:48KVA(73Amp)-90Amp-110Amp - - -
Liebherr MK 100کاتالوگ تاور کرین 52 متر 33 متر - 8 تن 1.6 تن PV:43KVA(65.5Amp)-90Amp-110Amp - - -
Liebherr MK 110کاتالوگ تاور کرین 52 متر 33 متر - 8 تن 1.8 تن PV:43KVA(65.5Amp)-90Amp-110Amp - - -
Liebherr MK 140کاتالوگ تاور کرین 58.5 متر 40 متر - 8 تن 1.9 تن - - - -

 

برای دریافت مشخصات فنی تاور کرین (کاتالوگ) بر روی مدل دستگاه (آیکون کاتالوگ تاور کرین) کلیک کنید.

لیست تاورکرین های TopKit با ظرفیت 8 تن

مدل دستگاه
(دریافت کاتالوگ)
طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت توضیحات قیمت
Potain B2/35R MDOکاتالوگ تاور کرین 29 متر 55 متر - 8 تن 3.5 تن PV:60KVA(91.5Amp)-120Amp-150Amp - - -
Potain E2/18Bکاتالوگ تاور کرین 45 متر 42.3 متر - 8 تن 1.8 تن PV:60KVA(91.5Amp)-120Amp-150Amp - - -
Potain E2/20کاتالوگ تاور کرین 45 متر 50.8 متر - 8 تن 2 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain E2/23کاتالوگ تاور کرین 45 متر 50.8 متر - 8 تن 2.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain E2/23Aکاتالوگ تاور کرین 45 متر 59.8 متر - 8 تن 2.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain E2/23Bکاتالوگ تاور کرین 45 متر 64.6 متر - 8 تن 2.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain F2/20کاتالوگ تاور کرین 50 متر 51 متر - 8 تن 2 تن PV:60KVA(91.5Amp)-120Amp-150Amp - - -
Potain F2/23کاتالوگ تاور کرین 50 متر 51 متر - 8 تن 2.3 تن PV:60KVA(91.5Amp)-120Amp-150Amp - - -
Potain F2/23Aکاتالوگ تاور کرین 50 متر 61.6 متر - 8 تن 2.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain F2/23Bکاتالوگ تاور کرین 50 متر 61.6 متر - 8 تن 2.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain G20/13Cکاتالوگ تاور کرین 55 متر 64.9 متر - 8 تن 1 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain G20/15Cکاتالوگ تاور کرین 55 متر 64.9 متر - 8 تن 1.2 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain H20/14Cکاتالوگ تاور کرین 60 متر 64.9 متر - 8 تن 1.1 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain MD 115 G8کاتالوگ تاور کرین 55 متر 68.4 متر - 8 تن 1.2 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain MD 140 G8کاتالوگ تاور کرین 55 متر 68.8 متر - 8 تن 1.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain MD 155 G8کاتالوگ تاور کرین 55 متر 68.4 متر - 8 تن 1.6 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain MD 160 G8کاتالوگ تاور کرین 60 متر 68.8 متر - 8 تن 1.1 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain MD 185 A H8کاتالوگ تاور کرین 60 متر 66.4 متر - 8 تن 2.15 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain MD 185 B H8کاتالوگ تاور کرین 60 متر 66.4 متر - 8 تن 2.15 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain MD 205 A H8کاتالوگ تاور کرین 60 متر 66.4 متر - 8 تن 2.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain MD 205 B H8کاتالوگ تاور کرین 60 متر 66.4 متر - 8 تن 2.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain MDT 132 G8کاتالوگ تاور کرین 55 متر 56.4 متر - 8 تن 1.6 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp - - -
Potain MDT 178کاتالوگ تاور کرین 60 متر 68.6 متر - 8 تن 1.5 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp - - -
Potain MDT 218 A J8کاتالوگ تاور کرین 65 متر 65.4 متر - 8 تن 1.95 تن PV:72KVA(110Amp)-130Amp-150Amp - - -
کاتالوگ تاور کرین

ارتباط باما

دفتر تهران: خیابان پاسداران-خیابان شهید کلاهدوز(دولت)-بین چهارراه قنات و کاوه-روبروی خیابان شهید مطهری-شماره 276-واحد 1   تلفن:22766747-021   نمابر:22766748-021
نمایشگاه و انبار تاور کرین سلفچگان:  کیلومتر 45 جاده قم,دلیجان- منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
دفتر مرکزی و کارخانه اصفهان: منطقه صنعتی دولت آباد-فرعی اول(جامی 2)-پلاک 31
تلفکس : 6-95024603-031 , 45836808-031           همراه : 4603 311  0913 

آمار بازدید

تاریخ امروز: سه شنبه 29 خرداد 1403
کاربران جاری : 33 نفر
بازدید امروز : 32
بازدید دیروز : 557
مجموع بازدیدها : 2303749