Tower Crane تاور کرین پتن
تاور کرین 16 تن

تاور کرین 16 تن

لیست تاور کرین های 16 تن

توضیحات:
نماد PV بیانگر توان نامی تاور کرین می باشد ولی در عمل با توجه به شرایط پروژه های ساختمانی کافی نیست.معیار سنجش ولتاژ برق 3 فاز 380 ولت است.
تاور کرین T شکل : تاور کرین های قدیمی کله قندی دار
تاور کرین تاپ کیت TopKit : تاور کرین های نسل جدید کله قندی دار و فلت تاپ (تاپ فلت)
تاور کرین Luffing Jib : تاور کرین با بازوی متحرک در جهت عمودی
به دلیل سهولت در دریافت کاتالوگ دستگاه های تاور کرين حجم فایل ها تا حد امکان کاهش یافته است.در صورت نیاز به کاتالوگ با کیفیت بالاتر درخواست خود را از طریق ایمیل سایت مطرح فرمایید.

برای دریافت مشخصات فنی تاور کرین (کاتالوگ) بر روی مدل دستگاه (آیکون کاتالوگ تاور کرین) کلیک کنید.

لیست تاورکرین های TopKit با ظرفیت 16 تن

مدل دستگاه
(دریافت کاتالوگ)
طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت توضیحات قیمت
Potain H4/25کاتالوگ تاور کرین 60 متر 55 متر - 16 تن 2.5 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp - - -
Potain H4/28کاتالوگ تاور کرین 60 متر 55 متر - 16 تن 2.8 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp - - -
Potain H4/30کاتالوگ تاور کرین 60 متر 55 متر - 16 تن 3 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp - - -
Potain H4/32کاتالوگ تاور کرین 60 متر 55 متر - 16 تن 3.2 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp - - -
Potain H4/36Aکاتالوگ تاور کرین 60 متر 56.6 متر - 16 تن 3.6 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp - - -
Potain H4/36Bکاتالوگ تاور کرین 60 متر 79.8 متر - 16 تن 3.6 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp - - -
Potain H40/40Cکاتالوگ تاور کرین 60 متر 83.18 متر - 16 تن 3.6 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp - - -
Potain J4/47کاتالوگ تاور کرین 65 متر 75.2 متر - 16 تن 4.7 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp - - -
Potain K4/56Bکاتالوگ تاور کرین 70 متر 79.7 متر - 16 تن 5.6 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp - - -
Potain K4/56Cکاتالوگ تاور کرین 70 متر 79.73 متر - 16 تن 5.6 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp - - -
Potain K40/27Cکاتالوگ تاور کرین 70 متر 83.1 متر - 16 تن 2.3 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp - - -
Potain MC 310 K16کاتالوگ تاور کرین 70 متر 56.9 متر - 16 تن 2.7 تن PV:100KVA(152.5Amp)-170Amp-200Amp - - -
Potain MD 310C K16کاتالوگ تاور کرین 70 متر 73.6 متر - 16 تن 2.85 تن PV:98KVA(149Amp)-170Amp-200Amp - - -
Potain MD 345B L16کاتالوگ تاور کرین 75 متر 69.2 متر - 16 تن 2.3 تن PV:100KVA(152.5Amp)-170Amp-200Amp - - -
Potain TopLess MDT 302 L16کاتالوگ تاور کرین 75 متر 65.4 متر - 16 تن 2.1 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp - - -
Potain MDT 368 L16کاتالوگ تاور کرین 75 متر 93.7 متر - 16 تن 3 تن PV:84KVA(127.5Amp)-150Amp-170Amp - - -
Potain TopLess MDT 412 L16کاتالوگ تاور کرین 75 متر 80 متر - 16 تن 3 تن PV:84KVA(127.5Amp)-150Amp-170Amp - - -

 

برای دریافت مشخصات فنی تاور کرین (کاتالوگ) بر روی مدل دستگاه (آیکون کاتالوگ تاور کرین) کلیک کنید.

لیست تاورکرین های T شکل 16 تن

مدل دستگاه
(دریافت کاتالوگ)
طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت توضیحات قیمت
Potain 85.20کاتالوگ تاور کرین 60 متر 79.4 متر - 16 تن 2.5 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp - - -
Potain 85.20 Pکاتالوگ تاور کرین 60 متر 79.4 متر - 16 تن 3.6 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp - - -
Potain 878 Cکاتالوگ تاور کرین 41 متر 55.1 متر - 17 تن 5 تن PV:120KVA(182.5Amp)-200Amp-220Amp - * -
Potain 879 Bکاتالوگ تاور کرین 45 متر 65.4 متر - 16 تن 4.5 تن PV:125KVA(190Amp)-210Amp-230Amp - - -
Liebherr 280 EC-H16کاتالوگ تاور کرین 60 متر 86.8 متر - 16 تن 3.7 تن PV:67KVA(102Amp)-120Amp-140Amp - * -
Liebherr 280 EC-H16 Litronicکاتالوگ تاور کرین 70 متر 86.8 متر - 16 تن 3.1 تن PV:74KVA(112.5Amp)-130Amp-150Amp - - -
Liebherr 380 EC-B16 Litronicکاتالوگ تاور کرین 75 متر 83.1 متر - 16 تن 3 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp - - -
Liebherr 380 EC-H16کاتالوگ تاور کرین 75 متر 86.2 تن - 16 تن 3 تن PV:105KVA(160Amp)-180Amp-200Amp - - -
Liebherr 390 HCکاتالوگ تاور کرین 75 متر 86.4 متر - 16 تن 3 تن PV:92KVA(140Amp)-160Amp-180Amp - - -
Liebherr 420 EC-H16کاتالوگ تاور کرین 75 متر 92.9 متر - 16 تن 3.2 تن PV:72KVA(110Amp)-130Amp-150Amp - - -
Liebherr 420 EC-H16 Litronicکاتالوگ تاور کرین 75 متر 92.9 متر - 16 تن 3.7 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp - - -
Liebherr 630 HCکاتالوگ تاور کرین 80.8 متر 68.9 متر - 16 تن 5 تن PV:134KVA(204Amp)-220Amp-250Amp - - -
Comansa 21LC170-18tکاتالوگ تاور کرین 60 متر 60 متر - 18 تن 2.2 تن - - - -
Comansa 21LC210-18tکاتالوگ تاور کرین 64 متر 64 متر - 18 تن 2.5 تن - - - -
Comansa 21LC290-18tکاتالوگ تاور کرین 74 متر 74 متر - 18 تن 2.7 تن - - - -
Comansa 21LC335-18tکاتالوگ تاور کرین 74 متر 74 متر - 18 تن 2.7 تن - - - -
Comansa 21LC400-18tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 18 تن 3 تن - - - -
Comansa 21LC550-18tکاتالوگ تاور کرین 80متر 80 متر - 18 تن 4 تن - - - -
Comansa 21LC660-18tکاتالوگ تاور کرین 84 متر 84 متر - 18 تن 5.3 تن - - - -

 

برای دریافت مشخصات فنی تاور کرین (کاتالوگ) بر روی مدل دستگاه (آیکون کاتالوگ تاور کرین) کلیک کنید.

لیست تاورکرین های Luffing Jib با ظرفیت 16 تن

مدل دستگاه
(دریافت کاتالوگ)
طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت توضیحات قیمت
Potain MR 205 G16کاتالوگ تاور کرین 45 متر 55.1 متر - 16 تن 3.9 تن PV:110KVA(167.5Amp)-190Amp-210Amp - * -
Potain MR 295 H16کاتالوگ تاور کرین 55 متر 48.7 متر - 16 تن 3.15 تن PV:192KVA(292Amp)-310Amp-330Amp - * -
Liebherr 160 HC-Lکاتالوگ تاور کرین 40 متر 70 متر - 16 تن 5 تن PV:146KVA(222Amp)-240Amp-260Amp - * -
Liebherr 180 HC-L8/16کاتالوگ تاور کرین 45 متر 70.7 متر - 16 تن 4.3 تن PV:121KVA(184Amp)-200Amp-220Amp - * -
Liebherr 280 HC-L8/16کاتالوگ تاور کرین 55 متر 64.9 متر - 16 تن 3.7 تن PV:143KVA(217.5Amp)-240Amp-260Amp - - -
Liebherr 540 HC-L16/32/48کاتالوگ تاور کرین 65 متر 47.5 متر - 16 تن 4.4 تن PV:143KVA(217.5Amp)-240Amp-260Amp - - -
cialis price history free cialis coupons brand cialis price
کاتالوگ تاور کرین

ارتباط باما

دفتر تهران: خیابان پاسداران-خیابان شهید کلاهدوز(دولت)-بین چهارراه قنات و کاوه-روبروی خیابان شهید مطهری-شماره 276-واحد 1   تلفن:22766747-021   نمابر:22766748-021
نمایشگاه و انبار تاور کرین سلفچگان:  کیلومتر 45 جاده قم,دلیجان- منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
دفتر مرکزی و کارخانه اصفهان: منطقه صنعتی دولت آباد-فرعی اول(جامی 2)-پلاک 31
تلفکس : 6-95024603-031 , 45836808-031           همراه : 4603 311  0913 

آمار بازدید

تاریخ امروز: دوشنبه 28 خرداد 1403
کاربران جاری : 11 نفر
بازدید امروز : 516
بازدید دیروز : 1006
مجموع بازدیدها : 2303676