Tower Crane تاور کرین پتن
Comansa تاور کرین کومانزا

Comansa تاور کرین کومانزا

لیندن کومانزا (Construcciones Metálicas Comansa SA) یکی از تولید کنندگان پیشرو جهان در زمینه تاور کرین و جرثقیل های بازو متحرک (Luffing-Jib cranes)برای ساخت و ساز است. این شرکت طیف کاملی از محصولات طراحی شده به صورت Flat-Top با  شامل آخرین فن آوری ها را ارائه می دهد.محل کارخانه تاور کرین کومانزا


شرکت لیندن کومانزا LINDEN COMANSA با شعار فناوری برای حرفه ایی ها به نام IMAUSA در سال 1960 فعالیت خود را در زمینه ی تولید ابزار آلات و وسایل صنعت خودرو سازی آغاز نمود.شرکت کومانزا
با گسترش قدرتمند صنعت در اسپانیا به زودی شاهد تولید دستگاه های پیچیده تر و ابزار و ماشین آلات از شرکت IMAUSA هم برای استفاده ی خانگی و هم استفاده صنعتی، همراه با ساخت سازه های فلزی پیش ساخته برای ساختمان های صنعتی بوده است.​
اولین مدل ساده ی جرثقیل ساخته شده ظرفیتی برابر با 12-42 متر-تن داشته است.در اوایل سال 1970 شرکت لیندن کومانزا ظرفیت جرثقیل های تولیدی خود را تا 200 متر بر تن افزایش داد.در حال حاضر مدل های جدید LC3000 و LC2100 بر اساس طراحی تاور کرین Flat-Top تا ظرفیت 64 تن توسط شرکت لیندن کومانزا طراحی و تولید شده اند.​
نسل جدید تاور کرین تاپ فلت لیندن کومانزا 21LC450

برای دریافت مشخصات فنی تاور کرین (کاتالوگ) بر روی مدل دستگاه (آیکون کاتالوگ تاور کرین) کلیک کنید.

لیست تاورکرین های نسل جدید سری LC 2100 لیندن کومانزا Linden Comansa

مدل دستگاه
(دریافت کاتالوگ)
طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت توضیحات قیمت
Comansa 21LC335-20Tکاتالوگ تاور کرین 74 متر 74 متر - 20 تن 2.7 تن - 2015 - -
Comansa 21LC450-20Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 20 تن 3 تن - 2015 - -
Comansa 21LC450-25Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 25 تن 2.6 تن - 2015 - -
Comansa 21LC550-20Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 20 تن 4 تن - 2015 - -
Comansa 21LC550-25Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 25 تن 3.6 تن - 2015 - -
Comansa 21LC660-20Tکاتالوگ تاور کرین 84 متر 84 متر - 20 تن 5.3 تن - 2015 - -

برای دریافت مشخصات فنی تاور کرین (کاتالوگ) بر روی مدل دستگاه (آیکون کاتالوگ تاور کرین) کلیک کنید.

لیست تاورکرین های لیندن کومانزا Linden Comansa

مدل دستگاه
(دریافت کاتالوگ)
طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت توضیحات قیمت
Comansa 5LC3510-4Tکاتالوگ تاور کرین 35 متر 35 متر - 4 تن 1 تن - - - -
Comansa 5LC3510-5Tکاتالوگ تاور کرین 35 متر 35 متر - 5 تن 1 تن - - - -
Comansa 5LC4010-4Tکاتالوگ تاور کرین 40 متر 40 متر - 4 تن 1 تن - 2005 ,2007 - -
Comansa 5LC4010-5Tکاتالوگ تاور کرین 40 متر 40 متر - 5 تن 1تن - - - -
Comansa 5LC4510-4Tکاتالوگ تاور کرین 45 متر 45 متر - 4 تن 1 تن - - - -
Comansa 5LC4510-5Tکاتالوگ تاور کرین 45 متر 45 متر - 5 تن 1 تن - - - -
Comansa 5LC5010-4Tکاتالوگ تاور کرین 50 متر 50 متر - 4 تن 1 تن - - - -
Comansa 5LC5010-5Tکاتالوگ تاور کرین 50 متر 50 متر - 5 تن 1 تن - 2004 40 متر بازو -
Comansa 10LC90کاتالوگ تاور کرین 55 متر 55 متر - 6 تن 1.2 تن - - - -
Comansa 10LC110کاتالوگ تاور کرین 54 متر 54 متر - 8 تن 1.25 تن - - - -
Comansa 10LC130کاتالوگ تاور کرین 54 متر 54 متر - 8 تن 1.45 تن - - - -
Comansa 10LC140کاتالوگ تاور کرین 60 متر 60 متر - 8 تن 1.85 تن - - - -
Comansa 11LC90-5Tکاتالوگ تاور کرین 52.5 متر 52.5 متر - 5 تن 1.2 تن - - - -
Comansa 11LC90-6Tکاتالوگ تاور کرین 52.5 متر 52.5 متر - 6 تن 1.2 تن - - - -
Comansa 11LC132-5Tکاتالوگ تاور کرین 60 متر 60 متر - 5 تن 1.2 تن - - - -
Comansa 11LC132-6Tکاتالوگ تاور کرین 60 متر 60 متر - 6 تن 1.2 تن - - - -
Comansa 11LC150کاتالوگ تاور کرین 60 متر 60 متر - 8 تن 1.7 تن - - - -
Comansa 11LC160کاتالوگ تاور کرین 65 متر 65 متر - 8 تن 1.4 تن - - - -
Comansa 16LC185-8Tکاتالوگ تاور کرین 65 متر 65 متر - 8 تن 1.95 تن - - - -
Comansa 16LC185-10Tکاتالوگ تاور کرین 65 متر 65 متر - 10 تن 1.8 تن - - - -
Comansa 16LC185-12Tکاتالوگ تاور کرین 65 متر 65 متر - 12 تن 1.8 تن - - - -
Comansa 16LC220-10Tکاتالوگ تاور کرین 65 متر 65 متر - 10 تن 2.15 تن - - - -
Comansa 16LC220-12Tکاتالوگ تاور کرین 65 متر 65 متر - 12 تن 2.15 تن - - - -
Comansa 16LC260-10Tکاتالوگ تاور کرین 70 متر 70 متر - 10 تن 2.15 تن - - - -
Comansa 16LC260-12Tکاتالوگ تاور کرین 70 متر 70 متر - 10 تن 2.15 تن - - - -
Comansa 21LC170-12Tکاتالوگ تاور کرین 60 متر 60 متر - 12 تن 2.2 تن - - - -
Comansa 21LC170-18Tکاتالوگ تاور کرین 60 متر 60 متر - 18 تن 2.2 تن - - - -
Comansa 21LC210-12Tکاتالوگ تاور کرین 64 متر 64 متر - 12 تن 2.5 تن - - - -
Comansa 21LC210-18Tکاتالوگ تاور کرین 64 متر 64 متر - 18 تن 2.5 تن - - - -
Comansa 21LC290-12Tکاتالوگ تاور کرین 74 متر 74 متر - 12 تن 2.7 تن - - - -
Comansa 21LC290-18Tکاتالوگ تاور کرین 74 متر 74 متر - 18 تن 2.7 تن - - - -
Comansa 21LC335-12Tکاتالوگ تاور کرین 74 متر 74 متر - 12 تن 2.7 تن - - - -
Comansa 21LC335-18Tکاتالوگ تاور کرین 74 متر 74 متر - 18 تن 2.7 تن - - - -
Comansa 21LC400-12Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 12 تن 3 تن - - - -
Comansa 21LC400-18Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 18 تن 3 تن - - - -
Comansa 21LC550-12Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 12 تن 4 تن - - - -
Comansa 21LC550-18Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 18 تن 4 تن - - - -
Comansa 21LC550-24Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 24 تن 3.25 تن - - - -
Comansa 21LC660-18Tکاتالوگ تاور کرین 84 متر 84 متر - 18 تن 5.3 تن - - - -
Comansa 21LC660-24Tکاتالوگ تاور کرین 84 متر 84 متر - 24 تن 4.5 تن - - - -
Comansa 21LC660-36Tکاتالوگ تاور کرین 84 متر 84 متر - 36 تن 4.5 تن - - - -
Comansa 21LC660-48Tکاتالوگ تاور کرین 84 متر 84 متر - 48 تن 4 تن - - - -
Comansa 21LC750-24Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 24 تن 7 تن - - - -
Comansa 21LC750-36Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 36 تن 7 تن - - - -
Comansa 21LC750-48Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 48 تن 6.5 تن - - - -
Comansa 30LC1100-32Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 32 تن 11 تن - - - -
Comansa 30LC1100-48Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 48 تن 11 تن - - - -
Comansa 30LC1100-64Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 64 تن 9.5 تن - - - -
Comansa 30LC1450-32Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 32 تن 15 تن - - - -
Comansa 30LC1450-48Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 48 تن 15 تن - - - -
Comansa 30LC1450-64Tکاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 64 تن 13.5 تن - - - -
Comansa LC5211کاتالوگ تاور کرین 52.5 متر 52.5 متر - 5 تن 1 تن - - - -
Comansa LC8952کاتالوگ تاور کرین 80 متر 80 متر - 24 تن 7 تن - - - -
generic cialis sellers generic cialis pro cialis coupon code
free cialis coupon generic cialis overnight cialis price search
discount on cialis generic cialis source buy cialis generic
کاتالوگ تاور کرین

ارتباط باما

دفتر تهران: خیابان پاسداران-خیابان شهید کلاهدوز(دولت)-بین چهارراه قنات و کاوه-روبروی خیابان شهید مطهری-شماره 276-واحد 1   تلفن:22766747-021   نمابر:22766748-021
نمایشگاه و انبار تاور کرین سلفچگان:  کیلومتر 45 جاده قم,دلیجان- منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
دفتر مرکزی و کارخانه اصفهان: منطقه صنعتی دولت آباد-فرعی اول(جامی 2)-پلاک 31
تلفکس : 6-95024603-031 , 45836808-031           همراه : 4603 311  0913 

آمار بازدید

تاریخ امروز: سه شنبه 29 خرداد 1403
کاربران جاری : 17 نفر
بازدید امروز : 14
بازدید دیروز : 557
مجموع بازدیدها : 2303731